Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

SEC żąda zwiększenia o 158 milionów dolarów w propozycji budżetu na 2025 rok aby stawić czoła wyzwaniom rynku kryptowalut

Wzrost budżetu ma umożliwić zatrudnienie dodatkowych ekspertów, rozwinięcie technologii monitorowania i śledzenia transakcji kryptograficznych oraz zwiększenie działań egzekwowania prawa.

Data dodania: 2024-03-20 Autor: Marek Stiller
SEC żąda zwiększenia o 158 milionów dolarów w propozycji budżetu na 2025 rok aby stawić czoła wyzwaniom rynku kryptowalut

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) stara się o dodatkowe 158 milionów dolarów do swojego budżetu na rok 2025, aby uporać się z rosnącą złożonością rynków finansowych, w szczególności wyzwaniami wynikającymi z sektora kryptowalut.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd żąda zwiększenia budżetu

Zgodnie z uzasadnieniem budżetu Kongresu SEC z 11 marca agencja żąda całkowitego budżetu w wysokości 2,594 miliarda dolarów na rok budżetowy 2025, w porównaniu z 2,436 miliarda dolarów wnioskowanych w 2024 roku.

W 148-stronicowym dokumencie przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Gary Gensler podkreślił, że szybki postęp technologiczny zmienia rynki i modele biznesowe, powołując się na pojawienie się nowych kanałów komunikacji, takich jak fora Reddit i wpływowe osobistości.

Ponadto podkreślił trudności, jakie napotykają rynki kryptowalut, określając je jako „Dziki Zachód”, charakteryzujący się spekulacją i nie przestrzeganiem przepisów. Gensler stwierdził, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd musi zostać wzmocniona, aby skutecznie zwalczać potencjalne nadużycia.

Zwiększone fundusze zostaną przeznaczone na rozwój pracowników we wszystkich oddziałach agencji, z docelowym poziomem stanowisk 5621 w 2025 r. w porównaniu z 5473 w 2024 r. Rozszerzenie to wymaga zatrudnienia, ze szczególnym naciskiem na zwiększenie nadzoru w obszarach takich jak kryptowaluty i wschodzące technologie finansowe.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!

W szczególności, aby zaradzić wyjątkowemu ryzyku rynku kryptowalut, Wydział Egzaminów poszukuje 23 dodatkowych pracowników. Ponadto Biuro Edukacji i Rzecznictwa Inwestorów (OIEA) planuje utworzyć nowe stanowisko dotyczące oszustw kryptowalutowych papierów wartościowych.

Biuro Radcy Generalnego (OGC) popiera ten rozwój, ponieważ potrzebne są dwa dodatkowe stanowiska: jedno, aby zwiększyć liczbę postępowań sądowych przeciwko Komisji, a drugie, aby wzmocnić program sygnalistów, którego aktywność wzrosła gwałtownie.

Gensler stwierdził, że organ regulacyjny „otrzymał ponad 35 000 oddzielnych wskazówek, skarg i skierowań od sygnalistów i innych osób w roku finansowym 2022”, a to „zaowocowało nakazami na kwotę 6,4 miliarda dolarów”.

Trzydzieści z tych działań dotyczyło branży kryptowalut, co spowodowało kary pieniężne w wysokości 242 milionów dolarów. Stanowi to wzrost o 36% w porównaniu z 22 działaniami ogłoszonymi w 2021 r.

Pomimo nieosiągnięcia niektórych celów w zakresie wydajności, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zgłosiła wzrost liczby działań egzekucyjnych związanych z kryptowalutami. Komisja podkreśliła ciągłe wysiłki agencji na rzecz ochrony inwestorów i utrzymania integralności rynku kryptowalut.

Ostrzeżenie społeczeństwa przed oszustwami, ustanowienie solidnych ram prawnych i wspieranie różnorodności siły roboczej to strategiczne cele Genslera dla agencji w kolejnych latach.

W porównaniu z 2021 r. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wszczęła 46 działań egzekucyjnych dotyczących kryptowalut w 2023 r., co stanowi ponad dwukrotnie więcej niż w 2021 r. Chociaż stanowiły one zaledwie 6% z 784 działań w tym roku.

W swoim sprawozdaniu z wyników za 2023 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd stwierdziła, że osiągnęła lub przekroczyła 28 z 36 docelowych wyników, przy czym w przypadku sześciu nie osiągnęła oczekiwanych celów, a w przypadku dwóch – brakowało wystarczających danych.

Cele te obejmują różne aspekty, takie jak liczba przeprowadzonych badań i wskaźnik powodzenia postępowań sądowych. Pomimo ogólnych wyników SEC zauważyła, że nie osiągnęła docelowego odsetka wygranych spraw sądowych.

Cornerstone podał, że mniej więcej połowa ze 108 spraw sądowych wniesionych od 2013 r. została rozstrzygnięta przez sądy. Sprawy przeciwko głównym giełdom, w tym Binance, Coinbase, Terraform Labs, Ripple i Kraken, wciąż czekaj na rozstrzygnięcie.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit i odbierz bonus nawet do 30,000$!
Marek Stiller
Marek Stiller
Założyciel kanału „Kryptowaluty dla początkujących” na YouTube. Współpracuje z Łukaszem, aby tworzyć grupę Arena Tradingu, a jednocześnie pasjonuje się technologią blockchain. Jego wiedza i doświadczenie w branży kryptowalutowej pomagają początkującym inwestorom lepiej zrozumieć ten dynamiczny rynek.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus