Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Regulowanie Metaverse: wezwanie BIS do jedności

Metaverse, będący nową przestrzenią cyfrową, staje się coraz bardziej istotny dla gospodarki globalnej, co stawia przed regulatorem wiele wyzwań.

Data dodania: 2024-02-09 Autor: Łukasz Michałek
Regulowanie Metaverse: wezwanie BIS do jedności

Raport opublikowany przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) podkreśla, jak ważne jest ustanowienie ram regulacyjnych, aby zapobiec rozdrobnieniu metaświata i dominacji potężnych interesów prywatnych. Aby zapewnić, że metaverse pozostanie konkurencyjną platformą, BIS podkreśla potrzebę współpracy technologii płatniczych wspieranych przez te ramy. Wezwanie do działania ma na celu ochronę przyszłości ekosystemu cyfrowego poprzez promowanie innowacji, ochronę użytkowników i zachowanie integralności transakcji cyfrowych w branżach takich jak handel elektroniczny, gry i edukacja.

W zaleceniach BIS najważniejszą kwestią jest miejsce walut cyfrowych banku centralnego (CBDC) w rozwoju infrastruktury finansowej Metaverse. W raporcie omówiono możliwości CBDC w zakresie zapewniania bezpiecznych, wydajnych i interoperacyjnych rozwiązań płatniczych. Rozwiązania te mogłyby mieć znaczący wpływ na krajobraz gospodarczy i regulacyjny w świecie wirtualnym. Nacisk na CBDC odzwierciedla szerszą perspektywę gospodarki cyfrowej, która wspiera współpracy i konkurencję.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Co więcej, BIS podkreśla wyzwania i możliwości stojące przed metaświatem, w tym ryzyko jego potencjalnej fragmentacji i dominacji firm prywatnych. Aby rozwiązać te problemy, BIS wzywa do wspólnych wysiłków światowych organów regulacyjnych, banków centralnych i decydentów w celu opracowania przepisów wspierających bardziej sprawiedliwą i dostępną gospodarkę cyfrową.

W raporcie podkreślono także znaczenie wydajnych i interoperacyjnych systemów płatniczych, które mogą spełniać oczekiwania użytkowników, podkreślając znaczenie banków centralnych i organów nadzoru finansowego w kształtowaniu wyboru instrumentów płatniczych w metaświecie. Promując interoperacyjność systemów płatności, BIS ma na celu uniknięcie scenariuszy, w których przestrzeń cyfrowa mogłaby zostać zdominowana przez kilka dużych podmiotów, co mogłoby potencjalnie stłumić innowacje i ograniczyć dostęp.

Podsumowując, raport stanowi dla decydentów kluczowe wezwanie do działania, aby przygotować gospodarkę cyfrową na przyszłość przed fragmentacją i dominacją korporacji w metaświecie. Opowiadając się za silnymi ramami polityki publicznej, interoperacyjnymi technologiami płatniczymi i kluczową rolą CBDC, BIS stara się zapewnić, że Metaverse pozostanie otwartą, konkurencyjną i włączającą platformą dla wszystkich użytkowników​​​​​​.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus