Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Dostawcy usług krypto w Kanadzie muszą zgłaszać transfery i dane klientów do 2027 r

Jest to sygnał dla firm działających w tej przestrzeni, że organy regulacyjne coraz bardziej angażują się w monitorowanie i kontrolę działań związanych z kryptowalutami.

Data dodania: 2024-04-18 Autor: Marek Stiller
Dostawcy usług krypto w Kanadzie muszą zgłaszać transfery i dane klientów do 2027 r

Firmy krypto w Kanadzie wkrótce staną przed zwiększonymi obowiązkami ujawniania informacji, zgodnie z przepisami wprowadzonymi we wtorkowym budżecie federalnym na 2024 rok.

Rząd Kanady oświadczył, że zamierza wdrożyć ramy raportowania kryptowalut (CARF). Ramy te, zatwierdzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sierpniu 2022 r., realizują mandat ustanowiony przez G20 w kwietniu 2021 r. Wezwano w nich OECD do opracowania systemu ułatwiającego automatyczną wymianę informacji podatkowych dotyczących aktywa krypto.

Budżet Kanady sugerował przeznaczenie 51,6 mln dolarów kanadyjskich (37,3 mln dolarów) na rzecz Canada Revenue Agency na okres pięciu lat, rozpoczynający się w latach 2024–2025. Następnie zostanie przyznany roczny przydział kwoty 7,3 mln CAD (5,2 mln USD) na kolejne lata na pokrycie kosztów wdrożenia i administracji.

Nadchodzące obowiązki w zakresie rocznych sprawozdań będą miały zastosowanie do dostawców usług w zakresie aktywów krypto mających siedzibę w Kanadzie lub działających w jej jurysdykcji. Dostawcami tymi będą giełdy, brokerzy kryptowalut, dealerzy i operatorzy bankomatów kryptowalut.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Kanada wdraża środki umożliwiające śledzenie transakcji kryptowalutowych

W ramach systemu Kanadyjska Agencja Skarbowa (CRA) będzie wymagać corocznego raportowania wartości transakcji obejmujących wymianę między kryptowalutami a walutami fiducjarnymi, wymianę między różnymi kryptowalutami oraz transfery kryptowalut.

Jednakże podlegające zgłoszeniu aktywa krypto nie będą obejmować walut cyfrowych banku centralnego (CBDC) i innych produktów pieniądza elektronicznego. Zamiast tego zostaną one uwzględnione w rozszerzonym zakresie istniejącego wspólnego standardu raportowania OECD.

Ponadto dostawcy usług będą zobowiązani do zgłaszania szczegółowych informacji dotyczących swoich klientów. Informacje te obejmują imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, daty urodzenia, jurysdykcję miejsca zamieszkania i numery identyfikacyjne podatników. Wymogi sprawozdawcze obejmują zarówno klientów będących rezydentami Kanady, jak i klientów niebędących rezydentami.

Środki te mają zostać wdrożone w roku kalendarzowym 2026, a wstępna wymiana zgłoszonych informacji nastąpi w 2027 r.

Fundusze publiczne borykają się z limitami inwestycji w kryptowaluty

W styczniu kanadyjski organ nadzoru papierów wartościowych zaproponował regulacje dla publicznych funduszy inwestycyjnych poszukujących ekspozycji na aktywa krypto. W szczególności propozycja ogranicza bezpośredniego zakupu, sprzedaży i przechowywania aktywów krypto do alternatywnych funduszy inwestycyjnych i niewymienialnych funduszy inwestycyjnych.

Ponadto oferowane publicznie fundusze aktywów będą miały zakaz nabywania lub utrzymywania NFT ze względu na ich „cechy, które są niezgodne z produktami funduszy inwestycyjnych oferowanymi inwestorom detalicznym”.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Marek Stiller
Marek Stiller
Założyciel kanału „Kryptowaluty dla początkujących” na YouTube. Współpracuje z Łukaszem, aby tworzyć grupę Arena Tradingu, a jednocześnie pasjonuje się technologią blockchain. Jego wiedza i doświadczenie w branży kryptowalutowej pomagają początkującym inwestorom lepiej zrozumieć ten dynamiczny rynek.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus