Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Słownik pojęć

Czym są stablecoiny i jak działają?

W tym artykule omówimy czym są stablecoiny, czyli kryptowaluty mające zapewnić stabilność wartości. Przedstawimy różne rodzaje stablecoinów oraz wady i zalety korzystania z nich.

Data dodania: 2023-05-09 Autor: Łukasz Michałek
Czym są stablecoiny i jak działają?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zwraca uwagę na stabilność swoich inwestycji. Dlatego też, pojawia się coraz więcej pytań dotyczących stablecoinów – kryptowalut, które mają zapewnić stabilność wartości. W tym artykule omówimy różne rodzaje stablecoinów oraz ich cechy charakterystyczne. Porównamy także stablecoiny do tradycyjnych walut i przedstawimy zalety oraz wady korzystania z nich. Przyjrzymy się również przyszłości rynku stablecoinów i perspektywom ich rozwoju. Jeśli Ty również interesujesz się tematem stabilności inwestycji, to ten artykuł jest dla Ciebie!

CTA
Register on Bybit exchange and receive
a bonus of

$4000!

Rodzaje stablecoinów – omówienie różnych rodzajów stablecoinów i ich cech charakterystycznych

Stablecoiny, czyli kryptowaluty o stałej wartości, są coraz bardziej popularne na rynku finansowym. Ich głównym celem jest utrzymanie stałej wartości w stosunku do określonego aktywa, takiego jak waluta fiducjarna (np. dolar amerykański) lub inny rodzaj aktywów (np. złoto). W związku z tym istnieje kilka różnych rodzajów stablecoinów, które można podzielić na trzy główne kategorie: fiat-kolateralizowane, krypto-kolateralizowane oraz niekolateralizowane.

 • Fiat-kolateralizowane stablecoiny to najbardziej znane i powszechne stablecoiny na rynku. Są one zabezpieczone przez odpowiednią ilość waluty fiducjarnej przechowywaną przez emitenta. Przykładem takiego stablecoinu jest Tether (USDT), który utrzymuje swoją wartość zbliżoną do 1 dolara amerykańskiego dzięki rezerwom tej waluty. Kolejnym przykładem jest USD Coin (USDC), który również opiera swoją wartość na dolarze amerykańskim i jest wspierany przez liczące się instytucje finansowe.
 • Krypto-kolateralizowane stablecoiny to kolejna kategoria tego typu kryptowalut. W przeciwieństwie do fiat-kolateralizowanych, ich wartość oparta jest na rezerwach innych kryptowalut, takich jak Ethereum czy Bitcoin. Przykładem takiego stablecoinu jest DAI, który utrzymuje swoją wartość dzięki zabezpieczeniu w postaci Etheru (ETH).
 • Niekolateralizowane stablecoiny, które nie są zabezpieczone przez żadne aktywa. Ich wartość utrzymywana jest na stałym poziomie dzięki algorytmom i mechanizmom rynkowym, takim jak sejgnioraż. Przykładem tego rodzaju stablecoinów może być Ampleforth (AMPL).

Stablecoin vs tradycyjne waluty – porównanie stablecoinów do tradycyjnych walut i ich różnice

Stablecoiny, jako nowa forma waluty cyfrowej, różnią się od tradycyjnych walut w kilku kluczowych aspektach.

 • Przede wszystkim, ich wartość jest zazwyczaj powiązana z innymi aktywami, takimi jak waluty fiducjarne (np. dolar amerykański) lub surowce (np. złoto), co sprawia, że są mniej podatne na wahania kursów niż typowe kryptowaluty. Dzięki temu inwestorzy mogą korzystać ze stablecoinów jako środka przechowywania wartości oraz narzędzia do przeprowadzania transakcji bez obaw o nagłe zmiany cen.
 • W przeciwieństwie do tradycyjnych walut, które są kontrolowane przez rządy i banki centralne, stablecoiny opierają się na technologii blockchain i nie są regulowane przez żadną instytucję centralną. Oznacza to większą decentralizację i niezależność od polityki monetarnej prowadzonej przez poszczególne kraje.
 • Ponadto, transakcje realizowane za pomocą stablecoinów są szybsze i tańsze niż te przeprowadzane za pośrednictwem tradycyjnych systemów bankowych, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób prowadzących międzynarodowy handel czy też dokonujących przelewów zagranicznych.

Jednakże warto pamiętać, że stablecoiny nie są pozbawione wad. Mimo że ich wartość jest stabilniejsza niż innych kryptowalut, nadal mogą występować pewne fluktuacje kursów, zwłaszcza w przypadku tych opartych na surowcach czy też innych aktywach niestabilnych. Ponadto, ze względu na brak regulacji i kontroli ze strony instytucji finansowych, istnieje ryzyko utraty środków w wyniku ataków hakerskich czy też problemów związanych z technologią blockchain. Dlatego przed podjęciem decyzji o korzystaniu ze stablecoinów warto dokładnie przeanalizować zarówno ich zalety, jak i potencjalne zagrożenia.

CTA
Register on Bybit exchange and receive
a bonus of

$4000!

Zalety stablecoinów – korzyści wynikające z używania stablecoinów:

 • Stabilność wartości, która wynika związania ich kursu z innymi aktywami, takimi jak waluty fiducjarne czy metale szlachetne. Dzięki temu inwestorzy i użytkownicy mogą korzystać ze stablecoinów bez obaw o gwałtowne wahania wartości, które są charakterystyczne dla większości kryptowalut. Stabilność ta sprawia również, że stablecoiny są atrakcyjnym środkiem płatniczym oraz przechowywania wartości, co może przyczynić się do wzrostu adopcji kryptowalut wśród szerokiego grona odbiorców.
 • Przejrzystość i transparentność mechanizmów utrzymania stabilności. W przypadku większości stablecoinów emisja i redempcja odbywa się na podstawie jasno określonych reguł oraz audytów przeprowadzanych przez niezależne podmioty. Dzięki temu użytkownicy mają pewność, że wartość ich środków jest odpowiednio zabezpieczona przez aktywa będące podstawą dla danego stablecoina.
 • Korzystanie ze stablecoinów pozwala na uniknięcie ograniczeń i opóźnień związanych z tradycyjnym systemem bankowym, takich jak czas realizacji przelewów czy koszty transakcji międzynarodowych.
 • Globalny zasięg i dostępność, co sprawia, że mogą być wykorzystywane przez osoby na całym świecie bez względu na ich lokalizację czy status ekonomiczny. Dzięki temu stablecoiny mają potencjał do przyczynienia się do finansowej inkluzywności oraz demokratyzacji systemu finansowego.
 • Ze względu na swoją cyfrową naturę, stablecoiny są łatwo dostępne i wygodne w użyciu, co może zachęcić więcej osób do korzystania z kryptowalut jako alternatywy dla tradycyjnych walut.
CTA
Register on Bybit exchange and receive
a bonus of

$4000!

Wady stablecoinów – potencjalne problemy związane z korzystaniem ze stablecoinów

Mimo licznych zalet, jakie niosą ze sobą stablecoiny, warto również zwrócić uwagę na potencjalne problemy związane z ich użytkowaniem. Jednym z nich jest kwestia centralizacji.

 • W przypadku niektórych stablecoinów, takich jak Tether (USDT) czy USD Coin (USDC), istnieje ryzyko, że emitent może zamrozić lub skonfiskować środki użytkowników. Dzieje się tak dlatego, że tego typu stablecoiny są oparte na systemach centralnych i kontrolowanych przez jedną organizację.
 • Brak pełnej przejrzystości w działaniu niektórych stablecoinów. Chociaż większość z nich twierdzi, że posiada odpowiednie rezerwy walutowe pokrywające wartość tokenów w obiegu, to jednak nie zawsze jest to weryfikowane przez niezależne audyty. Brak transparentności może prowadzić do sytuacji, w której użytkownicy tracą zaufanie do danego stablecoinu i jego wartość spada poniżej 1:1 względem waluty bazowej.
 • Regulacje prawne dotyczące stablecoinów. W miarę jak technologia blockchain i kryptowaluty stają się coraz bardziej popularne, rządy na całym świecie starają się wprowadzać regulacje mające na celu kontrolowanie tego rynku. Może to prowadzić do ograniczeń w korzystaniu ze stablecoinów, na przykład poprzez wprowadzenie wymogu weryfikacji tożsamości użytkowników czy ograniczenia w przepływie środków. W efekcie, niektóre z zalet stablecoinów, takich jak szybkość i niskie koszty transakcji, mogą zostać utracone.

Przyszłość stablecoinów – perspektywy rozwoju i przyszłość rynku stablecoinów.

Przyszłość stablecoinów wydaje się być bardzo obiecująca, zwłaszcza w kontekście rosnącej popularności kryptowalut i potrzeby stabilizacji rynku. Wiele instytucji finansowych, takich jak banki centralne czy międzynarodowe organizacje finansowe, zaczyna dostrzegać potencjał tego rodzaju aktywów cyfrowych. Możemy spodziewać się, że w najbliższych latach liczba projektów stablecoinowych będzie systematycznie wzrastać, a ich zastosowanie stanie się coraz bardziej powszechne zarówno w transakcjach międzynarodowych, jak i lokalnych.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na przyszłość stablecoinów jest rozwój regulacji prawnych dotyczących kryptowalut.

Obecnie wiele państw dopiero zaczyna tworzyć ramy prawne dla tego rodzaju walut, co może wpłynąć na ich dalszy rozwój i adopcję. Ważne jest jednak, aby regulacje były elastyczne i dostosowane do dynamicznego charakteru rynku kryptowalut oraz uwzględniały specyfikę poszczególnych typów stablecoinów. Tylko wtedy będą mogły one skutecznie wspierać innowacje i przyczynić się do rozwoju sektora.

Warto również zwrócić uwagę na możliwości technologiczne, jakie niesie ze sobą rozwój stablecoinów. W miarę jak technologia blockchain będzie się udoskonalać, możemy spodziewać się wprowadzenia nowych rozwiązań, które pozwolą na jeszcze większą stabilizację wartości tego rodzaju walut oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa i efektywności. Ponadto, w przyszłości stablecoiny mogą stać się ważnym elementem ekosystemu finansowego opartego na technologii blockchain, współpracując z innymi kryptowalutami oraz usługami finansowymi.

CTA
Register on Bybit exchange and receive
a bonus of

$4000!

Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus