Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Czy trend tokenizacji zadłużenia nabierze dynamiki w 2024 roku?

Tokenizacja zadłużenia staje się tematem coraz częściej obecnym w dyskusjach dotyczących przyszłości finansów. W 2024 roku można spodziewać się, że ten trend nabierze jeszcze większej dynamiki.

Data dodania: 2024-02-06 Autor: Łukasz Michałek
Czy trend tokenizacji zadłużenia nabierze dynamiki w 2024 roku?

Wzrost trendu tokenizacji w 2024 r. skupi się na systemach płatności i aktywach cyfrowych. Tokenizacja instrumentów pochodnych, długu i produktów strukturyzowanych wymaga konwersji tych instrumentów na tokeny cyfrowe w blockchainie lub rozproszonych księgach rachunkowych, ale jest to pomijane.

Starzejące się instytucje finansowe zainteresowały się tokenizacją tradycyjnych aktywów. Istnieje kilka banków inwestycyjnych, które zajmują się tokenizacją, przede wszystkim w kontekście aktywów cyfrowych i systemów płatności, aby spojrzeć na sprawę z odpowiedniej perspektywy. JPMorgan prowadzi aktywne badania technologii tokenizacji i blockchain.

Członek zarządu Casper Association Ralf Kubli mówi: „W 2023 r. odbyło się kilka inicjatyw w zakresie tokenizacji długu, w tym wprowadzenie przez HSBC platformy Orion i Goldman Sachs Digital Asset Platform”.

Wśród wielu przedsięwzięć związanych z blockchainem i aktywami cyfrowymi Goldman Sachs uczestniczył w ofertach tokenizowanych papierów wartościowych. HSBC bada technologię blockchain w odniesieniu do różnych zastosowań, takich jak finansowanie handlu i tożsamość cyfrowa, w tym tokenizację.

Citigroup zajmuje się technologią blockchain i tokenizacją dla wielu produktów i usług finansowych, takich jak finansowanie handlu i płatności transgraniczne. DBS Bank, natomiast, przeanalizował tokenizację w zakresie finansowania handlu i obrotu papierami wartościowymi.

W październiku 2023 roku Sygnum Bank we współpracy z Float i Fasanara Capital wypuścił tokenizowany instrument długu prywatnego. Float uruchomił token na blockchainie Polygon. Tokenizacja na potrzeby rynków prywatnych, zwłaszcza w odniesieniu do zainteresowania długiem prywatnym, wzbudziła rosnące zainteresowanie.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Tokenizacja w przestrzeni kredytowej, niezależnie od tego, czy dotyczy ona długu, instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych, jest wciąż na wczesnym etapie eksploracji. Jeśli chodzi o kwestię dostawy kontra płatności, banki odkryły, że tokenizacja zwiększa efektywność płatności, rozliczeń i elementu gotówkowego transakcji, wyjaśnia Kubli.

Zespoły operacyjne banku odkryły, że kwota kosztów i wysiłku potrzebnego do sfinalizowania transakcji pozostaje taka sama, a nawet większa, jeśli strona dostawy nie jest jasno zdefiniowana. Kubli powiedział, że brak zainteresowania tokenizacją długu wynika z tych ograniczeń.

Proces tokenizacji długu polega na zamianie tradycyjnych instrumentów dłużnych, takich jak obligacje lub pożyczki, na tokeny cyfrowe. Można następnie handlować lub przenosić te tokeny na platformach opartych na blockchainie, co zwiększa płynność, czas rozliczeń i przejrzystość rynku długu.

Instrumenty pochodne są tokenowane, gdy kontrakty pochodne, takie jak opcje, kontrakty futures lub swapy, są reprezentowane jako tokeny cyfrowe na blockchainie. Strony mogą automatyzować elementy realizacji i rozliczeń kontraktów, handlować tymi instrumentami finansowymi i tokenizować instrumenty pochodne.

Tokenizacja produktów strukturyzowanych obejmuje digitalizację złożonych instrumentów finansowych, które łączą wiele różnych produktów finansowych lub aktywów bazowych w jeden instrument inwestycyjny. Produkty strukturyzowane mogą obejmować papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, obligacje strukturyzowane lub zabezpieczone zobowiązania dłużne. Tokenizowanie produktów strukturyzowanych może zwiększyć emisję, dostępność inwestorów i poprawić identyfikowalność i przejrzystość aktywów bazowych.

Kubli wyjaśnia, że aby pojawiło się zainteresowanie tokenizacją produktów dłużnych, niezbędny jest zarówno mechanizm odkrywania cen tych aktywów finansowych oparty na infrastrukturze blockchain, jak i większa wydajność procesów potransakcyjnych.

Definicja przepływów pieniężnych jest głównym elementem tokenizowanego aktywa finansowego, które obejmuje dług, instrumenty strukturyzowane i instrumenty pochodne. Kubli powiedział, że przepływy pieniężne są źródłem wszystkich interesujących aspektów finansowych.

Inicjatywa napotkała kilka problemów, które uniemożliwiają jej szerokie przyjęcie i rozwój. Obejmuje to niejednoznaczność przepisów i brak standardów. W rezultacie wpływa to na zaufanie emitentów. Następnie pojawia się szereg problemów związanych z infrastrukturą.

Budowa stabilnej infrastruktury do tokenizacji długu, takiej jak systemy rozliczeniowe, platformy transakcyjne i rozwiązania w zakresie bezpiecznego przechowywania, wymaga znacznych inwestycji i specjalistycznej wiedzy technologicznej.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), które odbyło się w Davos-Klosters w dniach 14–19 stycznia 2024 r., miała miejsce dyskusja na temat tokenizacji i sposobu, w jaki wprowadza ona nową dynamikę własności na blockchainie, która może mieć wpływ na wiele sektorów gospodarki . Ze względu na brak przejrzystości regulacyjnej, określenie miejsca tokenizacji w sektorze finansowym pozostaje niejednoznaczne.

Oczekuje się, że ramy i przepisy dotyczące tokenizacji będą bardziej przejrzyste, dając firmom i inwestorom zainteresowanym tokenizacją większą pewność. Jasne regulacje mogą skłonić ludzi do przyjmowania i inwestowania w inicjatywy tokenizacyjne.

Do tego dochodzą wymagania płynności i dostępności. Tokenizacja zwiększa płynność, własność cząstkową i dostęp do bazy inwestorów na całym świecie. Oczekuje się, że wzrost rynku tokenizacji będzie napędzany popytem na tokenizację tradycyjnych klas aktywów.

Nie ma wątpliwości, że tokenizacja może zakłócić tradycyjne rynki i modele biznesowe, umożliwiając własność cząstkową, zwiększając płynność, ograniczając liczbę pośredników i usprawniając procesy. Ten potencjalny przełom przyciągnął inwestorów, przedsiębiorców i innowatorów, którzy chcieli wykorzystać nowe okazje.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus