Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Kryptowaluty

Casper Exec nakreśla przyszłości tokenizacji aktywów w całej branży

Dzięki technologii blockchain i smart kontraktom, tokenizacja może zrewolucjonizować sposób, w jaki aktywa są emitowane, nabywane, sprzedawane i śledzone.

Data dodania: 2024-03-29 Autor: Łukasz Michałek
Casper Exec nakreśla przyszłości tokenizacji aktywów w całej branży

Niedawne wprowadzenie przez HSBC detalicznych tokenów złota podkreśla rosnące wykorzystanie tokenizacji aktywów finansowych – praktyki, która przechodzi od wczesnego przyjęcia do powszechnego użytku.

Nadal jednak istnieją wyzwania związane z zapewnieniem standaryzacji i szerszej integracji.

Tokenizacja aktywów wykorzystuje technologię blockchain do reprezentowania własności aktywów ze świata rzeczywistego (nieruchomości, dzieła sztuki, udziały itp.) w postaci zbywalnych tokenów cyfrowych. Tokeny te działają jako cyfrowe certyfikaty własności, umożliwiając własność cząstkową. W rezultacie poszerza bazę inwestorów i zwiększa aktywność handlową, upłynniając tym samym zapomniane rynki.

Według Ralfa Kubli, członka zarządu Casper Association, krytycznym ograniczeniem wielu obecnych platform tokenizacji jest ich wąski zakres.

Wyjaśnił, że platformy tokenizacyjne traktują priorytetowo cyfryzację samego aktywa bazowego, zaniedbując reprezentowanie powiązanych zobowiązań i przepływów pieniężnych. W rezultacie tworzony jest token zabezpieczony aktywami i łączony z łańcuchem bloków, z oddzielnym dokumentem PDF zawierającym warunki.

Przezwyciężenie luki w przejrzystości dzięki inteligentnym kontraktom finansowym

Jednak zależność od ręcznych przepływów pieniężnych neguje samą wydajność i automatyzację, jaką obiecuje tokenizacja. Ten brak przejrzystości i sprawdzalności przepływów pieniężnych stwarza znaczne ryzyko, odzwierciedlając krytyczną podatność na zagrożenia ujawnioną podczas kryzysu finansowego w 2008 r.

„Obecne projekty nie definiują przepływów pieniężnych bazowego instrumentu finansowego w czytelnym i wykonywalnym maszynowo arkuszu warunków” – powiedział Kubli w czwartek dla Cryptonews.

„Jeśli tego nie zrobimy, nadal będziemy narażeni na to samo ryzyko, które od lat nęka branżę finansową.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Rola inteligentnych kontraktów w tokenizacji

Kubli proponuje jasne rozwiązanie: upewnij się, że wszystkie przepływy pieniężne są zdefiniowane algorytmicznie i deterministycznie w ramach tych aktywów.

Wymaga to opracowania „inteligentnych umów finansowych”. Umowy te nie tylko kodowałyby informacje o tokenizowanym aktywie, ale także wyraźnie definiowałyby wszystkie zobowiązania płatnicze zaangażowanych stron. W ten sposób kompleksowo zdefiniowaliby zarówno aspekty aktywów, jak i pasywów instrumentu finansowego.

„Na szczęście mamy taki standard. Założona w następstwie kryzysu finansowego w 2008 r. fundacja badawcza Algorithmic Contract Types Unified Standards (ACTUS) została utworzona, aby pomóc w wyjaśnieniu wzorców przepływów pieniężnych instrumentów finansowych opartych na zabezpieczeniu” – powiedział.

„Teraz opracowali i wdrożyli standard open source, z którego może korzystać każda firma”.

Zgodnie z zaleceniami Kubli przyjęcie standardowych definicji przepływów pieniężnych w ramach tokenizowanych aktywów zapewniłoby instytucjom finansowym wgląd w ich zasoby i zobowiązania w czasie rzeczywistym. Zwiększona jasność mogłaby znacznie zmniejszyć ryzyko przyszłego kryzysu, podobnego do tego, co miało miejsce w 2008 roku.

CTA
Zarejestruj się na giełdzie ByBit

Łukasz Michałek
Łukasz Michałek
Założyciel szybko rozwijającego się kanału o tematyce kryptowalut „Biblia Kryptowalut” na YouTube. Współtworzy on również grupę Arena Tradingu z Markiem. Łukasz jest zafascynowany i pasjonuje się technologią blockchain i kryptowalutami, co stanowi centralny element jego działalności w branży kryptowalutowej.
Załóż konto na giełdzie Bybit i odbierz bonus w wysokości $4000!
Odbierz bonus